Chủ động phòng chống cháy rừng tại Vườn quốc Gia Ba Vì

07-03-2024, 08:39

Vườn Quốc gia Ba vì thuộc phận thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình, không chỉ được biết đến là nơi có đang dạng sinh học và nhiều loài thú, động vật quý hiếm mà còn là địa chỉ có giá trị văn hóa, tâm linh hàng đầu của thành phố Hà Nội. Do đó, việc bảo vệ phòng chống cháy rừng được đặc biệt quan tâm.

S Việt Nam

Hà Nội

Xã hội

Xem thêm