Chủ tịch Hồ Chí Minh, linh hồn của cuộc cách mạng Việt Nam

18-05-2024, 12:05

Chủ tịch Hồ Chí Minh, linh hồn của cuộc cách mạng Việt Nam, đã hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam. Đây là khẳng định của bà Poldi Sosa Schmidt, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina – Việt Nam (ICAV), trong một cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Buenos Aires nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 1  9/5/2024).

Argentina

Chính trị

TTXVN toàn cầu

Xem thêm