Chủ tịch nước thăm HTX Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

06-04-2022, 11:11

Sáng 06/4, tại Tiền Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình sản xuất kinh doanh của HTX thanh long Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nguyễn Xuân Phúc

Xem thêm