Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cuba

24-06-2024, 19:58

Chiều 24/6, tại Phủ Chủ tịch, tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen đến chào xã giao, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ truyền thống đặc biệt, vừa là đồng chí, vừa là anh em với Cuba.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngoại giao

Tô Lâm

Xem thêm