Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

11-11-2023, 21:56

Chiều 11/11, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đà Nẵng đã đạt được. Thành quả đó là nhờ Đà Nẵng đã làm rất tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững tinh thần đoàn kết.

Chính trị

Địa phương

Vương Đình Huệ

Xem thêm