Chưa có vốn cho Dự án tiêu thoát nước sân bay Long Thành

05-02-2024, 20:55

Ngày 4/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai cho biết, Dự án tiêu thoát nước sân bay Long Thành giai đoạn 1 với kinh phí hơn 1.200 tỷ đồng được đánh giá là cấp bách, cần triển khai sớm bởi đến năm 2025 sân bay sẽ đi vào khai thác. Tuy nhiên đến nay Đồng Nai vẫn chưa xác định được nguồn vốn để triển khai thực hiện.

S Việt Nam

Đồng Nai

Địa phương

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm