Chưa thống nhất được ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện Mỹ

25-10-2023, 07:02

Ngày 24/10, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ vẫn chưa thống nhất được ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hạ viện - vị trí đã bị trống trong suốt 3 tuần qua và khiến Quốc hội Mỹ không thể thông qua ngân sách hỗ trợ khẩn cấp cho Israel và Ukraine.

Xem thêm