Chung tay hành động vì Hà Nội Xanh

03-06-2022, 11:49

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới, sáng nay, tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động “Chung tay hành động vì Hà Nội Xanh” nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Xem thêm