Chung tay khắc phục sa mạc hóa

17-06-2024, 06:59

Với chủ đề “ Đoàn kết vì đất đai. Di sản của chúng ta. Tương lai của chúng ta,” ngày quốc tế chống sa mạc hóa năm nay 2024 nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc chung tay nhằm bảo tồn tài nguyên đất đai quan trọng của hành tinh chúng ta cho các thế hệ tương lai. Tại những quốc gia với diện tích khô cằn chiếm phần lớn, các biện pháp canh tác kết hợp nông nghiệp kỹ thuật cao đang được áp dụng để cải thiện chất lượng đất, đẩy lùi sa mạc hóa

Xem thêm