Chuỗi đổi mới tài chính thế giới

15-04-2024, 18:17

Với mục tiêu góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Tài chính ngân hàng cũng như khuyến khích hợp tác, tạo ra một hệ sinh thái Fintech chặt chẽ, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam, trong 2 ngày 15 và 16/4 tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp cùng Công ty TradePass của Ấn Độ tổ chức “Chuỗi đổi mới tài chính thế giới Việt Nam 2024”.

Xem thêm