Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngọn đuốc soi đường”

01-09-2023, 13:13

Tối ngày 31/8, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Ngọn đuốc soi đường”.

S Việt Nam

Bến Tre

Văn hóa - Giải trí

Xem thêm