f
Tự động phát sau

Chuyển đổi số hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương

26-03-2022, 17:41

Ngày 26/3, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức chương trình “Chuyển đổi số hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương” và cũng công bố ngày 26/3 là ngày chuyển đối số của tỉnh. Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.