Còn nhiều vướng mắc, khó khăn trong sắp xếp dân cư ở Lào Cai

21-05-2024, 13:14

Lào Cai đang tích cực đẩy nhanh tiến độ sắp xếp dân cư, di chuyển các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của thiên tai đến nơi ở an toàn, ổn định đời sống theo Quyết định số 590 ngày 18-5-2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy vậy, quá trình triển khai ở hầu hết các địa phương gặp muôn vàn khó khăn vướng mắc, khiến câu chuyện đi hay ở của người dân trong hơn 2 năm qua mãi vẫn chưa có hồi kết.

S Việt Nam

Lào Cai

Xã hội

Đời sống

Xem thêm