Công bố chỉ số Papi 2023

02-04-2024, 18:25

Sáng nay, (2/4) chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) lần thứ 15 được công bố tại Hà Nội. Năm 2023 là năm thứ ba trong nhiệm kỳ 2021-2026 của chính quyền các cấp. Do đó, kết quả khảo sát PAPI năm 2023 là nguồn dữ liệu và thông tin hữu ích giúp các cấp chính quyền nắm bắt được cảm nhận và trải nghiệm của người dân về điều kiện kinh tế - xã hội, mối quan ngại của người dân, cách thức hoạt động của chính quyền địa phương trong 12 tháng qua và so với kết quả của những năm trước.

Xem thêm