Công bố quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Thuận

28-02-2024, 17:45

Sáng 28/2, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố Quy hoạch của địa phương, giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024.

S Việt Nam

Bình Thuận

Chính trị

Địa phương

Xem thêm