Cúng rừng - Nét đẹp độc đáo của đồng bào Mông Nà Hẩu

11-03-2024, 07:00

Hàng năm, cứ vào dịp cuối tháng Giêng lễ cúng rừng của đồng bào dân tộc Mông ở xã Nà Hẩu (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) lại được tổ chức. Đây không chỉ là nghi lễ độc đáo có ý nghĩa tâm linh cầu phúc, giúp bảo tồn các giá trị vật chất, tinh thần trong cộng đồng dân tộc Mông mà còn góp phần thiết thực bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh nơi đại ngàn Nà Hẩu.

S Việt Nam

Yên Bái

Xã hội

Đời sống

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm