Cuộc chơi mới về trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội

23-05-2024, 20:54

Đã đến lúc, Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa quá trình thực hành ESG (việc áp dụng các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị) vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và sự tăng trưởng dài hạn của kinh tế Việt Nam. Đây là nhận định của các chuyên gia và nhà quản lý được đưa ra tại Hội thảo “Tìm động lực tăng trưởng từ ESG” do Báo Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đối tác tổ chức ngày 23/5 tại Hà Nội.

Xem thêm