Cuộc đua tổng tuyển cử giữa kỳ tại Mỹ đang nóng dần

24-09-2022, 06:47

Cuộc đua cho bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang dần nóng lên khi hôm qua, đảng Cộng hòa đã công bố chương trình nghị sự ưu tiên giải quyết một loạt vấn đề chính của nước Mỹ nhằm thu hút lá phiếu của cử tri. Dự kiến, cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

Xem thêm