Đà Nẵng phục hồi du lịch MICE

24-03-2022, 17:02

Với chủ trương mở cửa du lịch của Chính phủ, các địa phương đang nhanh chóng triển khai các hoạt động nhằm vực dậy nền du lịch, bắt đầu từ những sản phẩm đặc thù và lợi thế để lộ trình phục hồi hiệu quả và nhanh nhất. Đối với Đà Nẵng, trung tâm du lịch miền Trung đang tập trung khai thác thị trường khách MICE- loại hình du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện, và đã ghi nhận những tín hiệu quả quan từ dòng khách này.    

S Việt Nam

Đà Nẵng

Du lịch

Xem thêm