Đà Nẵng thu hút đầu tư để phát triển du lịch

13-02-2024, 19:51

Những năm qua, kinh tế- xã hội thành phố Đà Nẵng có bước phát triển đáng ghi nhận, trong đó điểm sáng là lĩnh vực du lịch- dịch vụ. Với sự phục hồi ấn tượng sau COVID-19, ngành du lịch Đà Nẵng đã lan tỏa kích thích các ngành khác phát triển. Vậy Đà Nẵng đã và sẽ làm gì để thu hút đầu tư phát triển du lịch bền vững, nhân dịp đầu Xuân năm mới Giáp Thìn 2024, Truyền hình Thông tấn có cuộc phỏng vấn với ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng xung quanh chủ đề này.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Du lịch

Xem thêm