Đặc sắc hát múa Ải Lao

25-01-2023, 06:42

Hát múa Ải Lao phường Phúc Lợi là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được bảo tồn khá nguyên vẹn cho đến ngày nay. Nét đặc sắc trong loại hình hát múa này là chỉ có một phường duy nhất và chỉ hát múa trong lễ hội mang ý nghĩa tâm linh, có giá trị lịch sử, văn hóa, ca ngợi anh hùng dân tộc và lòng yêu nước. Nhân dịp năm mới, mời quý vị cùng đến với nghệ thuật chỉ có tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Xem thêm