Đại học tăng chỉ tiêu, mở ngành mới

18-03-2024, 13:30

Thời điểm này cơ bản các trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024. Về cơ bản phương thức tuyển sinh của các trường giữ ổn định như năm trước tuy nhiên, tăng thêm chỉ tiêu, mở ngành mới là xu hướng nổi bật ở nhiều trường trong năm nay.

Xem thêm