Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu có tiêu chí lọt top 500 thế giới

08-02-2024, 07:05

Theo kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ nhất năm 2024, thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha, Đại học Quốc gia Hà Nội gia tăng vị trí trong top 700 thế giới và lần đầu tiên tiêu chí "mức độ ảnh hưởng" lọt top 500 thế giới.

Xem thêm