Đại hội Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Thuận  

10-08-2022, 21:54

Trong hai ngày 9-10/8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho hơn 339.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm