Đại lễ Phật đản - Lễ hội lớn của Phật giáo

01-06-2023, 18:37

Đại lễ Phật Đản là một trong những sự kiện quan trọng nhất của Phật giáo - ngày Đức Thế Tôn ra đời. Ngày lễ Phật đản đã trở thành lễ hội lớn của tăng ni, tín đồ, phật tử và được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trang trọng nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần hòa bình của đạo với đời.

Xem thêm