Đắk Nông dán đề can phản quang cho hơn 15.000 xe công nông

24-06-2024, 11:43

Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang ra quân tuyên truyền, vận động người dân cam kết chấp hành Luật Giao thông và dán đề can phản quang cho xe công nông. Đây là việc làm thiết thực nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan tới loại phương tiện đặc thù này.

S Việt Nam

Đắk Nông

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm