Đảm bảo an toàn công trình giao thông trong mùa mưa lũ

21-11-2023, 20:22

Tỉnh Bình Định đã phê duyệt phương án ứng phó thiên tai do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra đối với các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung vào dự án đường ven biển Bình Định, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho công trình, cho khu vực dân cư.

S Việt Nam

Bình Định

Xã hội

Xem thêm