Đảm bảo bình ổn thị trường vàng

22-06-2024, 11:59

Ngân hàng nhà nước yêu cầu các đơn vị chức năng  khẩn trương tổng kết các ý kiến đóng góp để sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 giúp bình ổn thị trường vàng.

Xem thêm