Dành 300 tỷ đồng tu bổ hạ tầng Khu Di tích lịch sử Đền Hùng 

12-03-2024, 06:46

Ban Quản lý đầu tư xây dựng Dự án Đền Hùng (Khu di tích lịch sử Đền Hùng) cho biết, tỉnh phú thọ đã thông qua Nghị quyết chấp thuận đầu tư thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo hạ tầng Khu di tích lịch sử Đền Hùng từ nay đến năm 2026, với tổng kinh phí khoảng 300 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách Trung ương 88 tỷ đồng; ngân sách tỉnh và các nguồn khác 212 tỷ đồng.

Xem thêm