Đào tạo nhân viên bảo dưỡng tàu bay phục vụ sân bay Long Thành

12-04-2024, 21:58

Ngày 12/4, Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, đóng tại tỉnh Đồng Nai và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên VAECO ký kết hợp tác và hợp đồng đào tạo nhân viên bảo dưỡng tàu bay. Việc hợp tác nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sân bay Long Thành.

S Việt Nam

Đồng Nai

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm