Đấu giá hiện vật về vua Khải Định, Bảo Đại tại Pháp

23-02-2023, 21:48

Một nhà đấu giá tên tuổi của Pháp chuyên về mảng nghệ thuật Đông Dương vừa thông báo bộ sưu tập ảnh vua Khải Định, Bảo Đại cùng nhiều vật dụng, tranh ảnh xuất xứ hoàng cung triều Nguyễn sẽ được đấu giá ở Paris, vào giữa tháng 3 tới.

Thế giới

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm