Đầu tư nước ngoài với thuế tối thiểu toàn cầu

19-05-2023, 22:04

Từ ngày 1/1/2024, chính sách thuế tối thiểu toàn cầu 15% có hiệu lực. Những chính sách thu hút đầu tư nước ngoài hiện tại của Việt Nam sẽ không còn hấp dẫn. Vì vậy, những giải pháp hiệu quả để đối phó với biến động về dòng vốn đầu tư được các chuyên gia tập trung thảo luận tại Tọa đàm “Thuế tối thiểu toàn cầu và tác động tới Việt Nam” diễn ra ngày 19.5 tại Hà Nội.

Xem thêm