Đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho phát triển văn hóa

08-06-2024, 18:34

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7, chiều 8/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về những nội dung: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035; Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Chính trị

Nhà nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Xem thêm