Đẩy mạnh giám sát chuyên đề phòng ngừa sai phạm

12-10-2023, 19:45

Công tác giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua với việc đẩy mạnh công tác giám sát chuyên đề theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, các cấp ủy Đảng đã chủ động phòng ngừa được những vi phạm của các tổ chức Đảng và đảng viên từ sớm, từ xa, tránh những vi phạm nhỏ phát sinh thành các sai phạm lớn. Qua đó, góp phần củng cố sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức Đảng và đảng viên.  

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm