Đê ngầm phá sóng, bảo vệ bờ biển Hội An

06-04-2024, 21:21

Để bảo vệ bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam đã ứng dụng công nghệ tiên tiến của Hà Lan, sử dụng đê ngầm, đỉnh thấp, phá sóng từ xa, kết hợp nuôi bãi. Giải pháp này đã chứng minh được tính ưu việt như: hạn chế được tác động trực tiếp của sóng, chống xói lở đường bờ và khôi phục lại được bãi cát dọc bờ, đáp ứng tốt mục tiêu bảo vệ bờ biển Hội An một cách bền vững.

S Việt Nam

Quảng Nam

Địa phương

Môi trường – Công nghệ

Xem thêm