Đề nghị các địa phương kiểm soát ô nhiễm không khí

02-12-2023, 06:27

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường không khí đáng báo động, Cục Kiểm soát ô nhiễm (Bộ TN&MT) đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo, tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm kiểm soát các hoạt động có phát sinh khí thải, bụi trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm