Đề nghị Samsung hỗ trợ Việt Nam đào tạo kỹ sư ngành bán dẫn

04-03-2024, 21:41

Chiều 4/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho.

Xem thêm