Để sản phẩm OCOP Cà Mau ngày càng vươn xa

08-11-2023, 17:49

Với nhiều loại đặc sản OCOP có chất lượng cao được chế biến từ tôm, cua, cá và các sản vật tự nhiên, Cà Mau đang nắm giữ lợi thế rất lớn trong việc tiêu thụ các sản phẩm này. Tuy nhiên, do một số sản phẩm chưa có phương thức bảo quản phù hợp, bao bì thiết kế chưa đươc bắt mắt, phù hợp thị hiếu, việc quảng bá còn hạn chế, nên một số sản phẩm OCOP của Cà Mau còn chưa mở rộng được thị trường tiêu thụ. Đây là thách thức đặt ra đối với các chủ thể OCOP của tỉnh Cà Mau khi muốn đưa sản phẩm của mình vươn xa hơn. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Kinh tế

Xem thêm