Đề xuất giải pháp mới thúc đẩy giải ngân vốn cho nhà ở xã hội

18-12-2023, 06:54

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1376 ngày 17/12/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Xem thêm