Đề xuất quy định đất xây dựng công trình trên không

21-06-2023, 18:50

Tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) chiều 21/6, quy định đất xây dựng công trình trên không, bồi thường và thu hồi đất là những nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm, cho ý kiến và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

Chính trị

Nhà nước

Vương Đình Huệ

Xem thêm