Đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

25-05-2024, 06:46

 Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi có nhiều điểm mới liên quan đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp , mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và quản lý giờ làm thêm của học sinh, sinh viên.

Xem thêm