Đề xuất thí điểm thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non mới 

14-02-2024, 06:25

Từ năm học 2025-2026 đến năm học 2027-2028 sẽ thí điểm triển khai thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non mới ở một số cơ sở giáo dục mầm non. Từ năm học 2029-2030 bắt đầu triển khai áp dụng đại trà trên phạm vi toàn quốc.

Xem thêm