f
Tự động phát sau

Đến 2025, xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém

10-06-2022, 06:11

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”. Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.