Diễn đàn hiệu trưởng các trường đại học Việt – Nga lần thứ II

19-04-2024, 12:48

Ngày 18/4, tại Trung tâm Trí tuệ - Thư viện cơ bản của Đại học tổng hợp Quốc gia Moskva ở thủ đô Matxcova, LB Nga đã diễn ra Diễn đàn hiệu trưởng các trường đại học Việt – Nga lần thứ II. Đây là diễn đàn để các đại biểu thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giữa Việt Nam và LB Nga.

Nga

Chính trị

Ngoại giao

TTXVN toàn cầu

Xem thêm