Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2023

21-11-2023, 06:54

Diễn đàn Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2023 sẽ được Bộ Công Thương tổ chức trong ngày hôm nay 21/11, tại TP Hồ Chí Minh. Diễn đàn với chủ đề Nâng tầm – Khởi động nhằm thảo luận về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ và ý nghĩa đối với hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Xem thêm