Diễn đàn về phát triển chăn nuôi an toàn sinh học

31-05-2024, 20:56

Ngày 31/5, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp phát triển chăn nuôi an toàn sinh học tạo sản phẩm an toàn thực phẩm nhằm phát triển chăn nuôi bền vững”.

S Việt Nam

Hà Nam

Kinh tế

Xem thêm