Đoàn đại biểu cấp cao MTTQ Việt Nam thăm Hàn Quốc

05-06-2024, 18:12

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dẫn đầu, vừa có chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đồng thời triển khai, thực hiện Kết luận số 03/KL-MTTW-ĐCT ngày 17/01/2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Phóng viên TTXVN tại Seoul đưa tin chi tiết.

Hàn Quốc

Thế giới

TTXVN toàn cầu

Thời sự quốc tế

Xem thêm