Doanh nghiệp dồi dào đơn hàng xuất khẩu

23-02-2024, 17:26

Quý I, nhiều doanh nghiệp cho biết đơn hàng xuất khẩu dồi dào, doanh thu dự kiến tăng 10-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xem thêm