Doanh nghiệp FDI tăng cường tuyển dụng

17-06-2022, 20:22

Sau đại dịch Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp FDI đều phục hồi và có mức tăng trưởng tốt, bình quân từ 10 đến 15% so với vùng kỳ năm trước. Đi cùng với đầu tư tăng thêm vốn, tăng công suất, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện các giải pháp để chiêu mộ, “nuôi nguồn” lao động bằng cách đào tạo kết hợp tuyển dụng ngay từ ban đầu để giảm bớt các chi phí.

Kinh tế

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Xem thêm