Doanh nghiệp “khát” vốn cho sản xuất xanh

18-09-2023, 14:55

Sản xuất xanh, đảm bảo bền vững về sản phẩm và môi trường là đòi hỏi cấp thiết. Mới đây nhất Châu Âu đã chính thức áp dụng tiêu chuẩn xanh đối với một số sản phẩm nhập khẩu. Việc chuyển đổi sang sản xuất xanh là không thể chậm trễ, nhưng nhiều doanh nghiệp còn "loay hoay" do thiếu vốn. Thông tin của Truyền hình Thông tấn VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Kinh tế

Tài chính - Kinh doanh

Xem thêm